Acasă Social Astăzi încep înscrierile la clasa pregătitoare

Astăzi încep înscrierile la clasa pregătitoare

862
0
DISTRIBUIȚI

l şcolile vor fi obligate să asigure „permanenţă“ între orele 8.00 – 20.00 (de luni până vineri), respectiv între orele 8.00 şi 13.00 (sâmbăta)

În această dimineaţă, la ora 8, încep înscrierile la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani până pe 31 august 2016. În ceea ce-i priveşte pe copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, sau după 1 ianua-rie 2017, înscrierea lor la clasa pregătitoare este condiţionată de ok-ul pe care îl vor da specialiştii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – care vor confirma că sunt suficient dezvoltaţi psihosomatic încât să faca faţă cerinţelor pe care le implică statutul de elev. Evaluarea copiilor a început pe 23 februarie şi se va încheia pe 16 martie.

Cât priveşte înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august direct în clasa I, adică dacă nu au urmat cursurile clasei pregătitoare, aceasta a fost posibilă pe parcursul săptămânii trecute, condiţionat de îndeplinirea anumitor condiţii bine stabilite.

Înscrieri în două etape

La fel ca şi anul trecut, pentru anul şcolar 2016 – 2017 înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face în două etape. Prima etapă este programată în perioada 29 februarie – 18 martie, părinţii putând completa cererile fie online, fie direct la secretariatele şcolilor, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00, şi sâmbăta, între orele 8.00 şi 13.00. Dacă optează pentru completarea online a cererii, părinţii trebuie să ştie că formularele ar urma să fie disponibile la adresa www.edu.ro, submeniul „Înscriere în învăţământul primar“. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în trei etape succesive: repartizarea automată pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, folosind aplicaţia informatică, la nivel naţional – la şcolile de circumscripţie (21 martie); repartizarea pe baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare (22-24 martie); repartizarea, cu ajutorul aplicaţiei informatice, copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la alte unităţi de învăţământ decât cele de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au optat în cererea-tip de înscriere pentru întoarcerea la şcoala de circumscripţie (25 martie).

A doua etapă de depunere a cererilor de înscriere este programată în perioada 30 martie – 8 aprilie. La etapa a doua participă doar copiii care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă. Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ pentru care există locuri disponibile. Părinţii vor completa, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile. Rezolvarea cererilor se va face în perioada 11-15 aprilie.

Dacă şi după a doua etapă de înscriere şi de repartizare mai rămân copii neînscrişi la pregătitoare, sarcina repartizării acestora cade în sarcina Inspectoratului Şcolar (în perioada 18-22 aprilie).

Actele necesare înscrierii

Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învăţământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia (dacă a completat cererea on-line), o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretaria-tul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale, precum şi documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, părintele va menţiona în ce-rerea-tip de înscriere dacă este de acord cu înscrierea copilului, la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere. Totodată, va depune documentele din care să rezulte îndeplinirea unuia sau mai multor criterii de departajare generale sau specifice.

Tel-Verde la Inspectoratul Şcolar

Începând de săptămâna trecută, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ funcţionează o linie telefonică de tip tel-verde.

Apelând numărul 0 800 816 233, în orice zi de luni până joi între orele 8.00 – 16.30, respectiv vinerea între orele 8.00 – 14.00, părinţii pot afla orice informaţii legate de clasa pregătitoare, ori vor putea semnala problemele cu care se confruntă la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.

 

214 clase pregătitoare în judeţ

4.337 de copii care momentan sunt în grupa mare de grădiniţă vor deveni de la toamnă elevi la clasa pregătitoare. Lor le vor fi oferite locuri în 214 clase, dintre care 65 în oraşe şi 194 la sate. Marea majoritate a claselor pregătitoare vor fi de sine stătătoare, însă vor fi şi 24 de clase cu învăţământ simultan în şcolile mici din me-diul rural. Pe de altă parte, 212 clase vor fi cu învăţământ standard, iar celelalte două vor fi de tip step-by-step (una la Şcoala „Nicu Albu“ şi una la Şcoala nr. 5 – ambele din Piatra-Neamţ).

Şcolile din Piatra-Neamţ pot organiza 30 de clase pregătitoare, dintre care 28 cu învăţământ standard şi două vor fi de tip step-by-step (una la Şcoala „Nicu Albu“ şi una la Şcoala nr. 5).

Ca în fiecare an, dat fiind interesul părinţilor materializat prin numărul de cereri depuse, cele mai multe clase pregătitoare vor fi înfiinţate la Şcoala nr. 2 (cinci clase), la Şcoala nr. 5 şi la Şcoala nr. 3 (câte patru clase). Urmează Şcoala „Elena Cuza“ şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“ – câte trei clase, Şcoala „Daniela Cuciuc“, Şcoala „Nicu Albu“ şi Şcoala nr. 11 – câte două clase. În fine, Liceul de Arte „Victor Brauner“ şi Liceul Teologic „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ (care va prelua Şcoala nr. 1) vor avea câte o clasă pregătitoare.

(Liviu ILIE)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here