Acasă Social C.A.R. PENSIONARI Piatra-Neamţ – PARTENER DE NĂDEJDE al persoanelor vârstnice, al tuturor...

C.A.R. PENSIONARI Piatra-Neamţ – PARTENER DE NĂDEJDE al persoanelor vârstnice, al tuturor membrilor săi

2089
1
DISTRIBUIȚI

Uneori, când se vorbeşte despre condiţia vârstnicilor, discursul respectiv cuprinde termeni şi concepte abstracte, precum „excluziune”, „incluziune socială’, „îmbătrânire activă”, „îmbătrânire demografică” şi alte noţiuni mai greu de înţeles, care complică realitatea pe care o trăiesc vârstnicii, pensionarii noştri, zi de zi, realitate care ne arată limpede că un număr tot mai mare de vârstnici îngroaşă rândurile persoanelor defavorizate, sărace, cu venituri mici, că tot mai mulţi vârstnici sunt lipsiţi de resursele financiare, materiale necesare pentru a duce o viaţă decentă, că nu dispun de serviciile sociale de îngrijire adaptate nevoilor proprii.

Se observă tot mai mult că dacă, teoretic, pensionarea este privită ca o recompensă pentru munca şi eforturile din anii de activitate, prestate de persoanele respective, ca o perioadă de relaxare şi de reorientare spre viaţa de familie, în realitate pensionarea a devenit şi devine o perioadă în care nivelul de trai al vârstnicilor se degradează, în care preocuparea principală a acestora este legată, în mod deosebit, de menţinerea, dacă mai este posibil, a unui nivel de viata decentă, dacă nu chiar supravieţuirea.

Într-o asemenea situaţie, sunt cu atât mai bine venite şi mai de apreciat măsurile care se iau şi eforturile care se fac de către autorităţile centrale şi locale pentru protecţia generaţiilor vârstnice împotriva riscurilor de sărăcie şi de dependenţă, măsuri şi eforturi cărora li s-au alăturat şi continuă să li se alăture şi asociaţiile de tip Case de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, care, se ştie, sunt asociaţii civice, persoane juridice de drept privat, neguvernamentale, nonprofit şi apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi de asistenţă socială; sunt autonome prin structura lor de asociaţii cu statut şi cu organe de condu-cere proprii şi care alcătuiesc Federaţia Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România.

O asemenea asociaţie este şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Piatra-Neamţ, denumită prescurtat CARP Piatra-Neamţ, care a luat fiinţă în anul 1952, pe baza Decretului 204/1951, care funcţionează pe baza Legii 540/2002, a Ordonanţei de Guvern 26/2000, aprobată prin Legea 246/2005 şi care este înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Piatra-Neamţ.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensiona-rilor Piatra-Neamţ a aderat şi aderă, a promovat şi promovează obiectivele pe care orice asociaţie de tip C.A.R.P. doreşte să le îndeplinească şi să aducă astfel un strop de bine, de satisfacţie, de speranţă în sufletele vârstnicilor, ale membrilor săi.

Astfel, aşa cum a reieşit şi din recenta adunare generală a CAR Pensionari Piatra-Neamţ, desfăşurată în ziua de 18 martie a.c., pe parcursul anului 2017, un număr de 3045 de membri ai acestei Case, confruntaţi cu nevoi de alimente, de medicamente, de combustibil, de reparaţii la locuinţe, de intervenţii chirurgicale, ca şi pentru lucrări agricole etc, au solicitat şi au beneficiat din partea CARP Piatra-Neamţ de împrumuturi rambursabile.

Numărul mare şi valoarea conside-rabilă a împrumuturilor solicitate şi acordate sunt, pe de o parte, urmare a nevoilor în creştere ale oamenilor şi, pe de altă parte, o dovadă că împrumuturile pe care le acordă CAR Pensionari Piatra-Neamţ membrilor săi sunt convenabile, în sensul că acestea continuă să se acorde în timp cât mai scurt posibil, chiar şi în ziua depunerii cererii, dacă solicitanţii au fond de cotizaţii şi garanţi corespunzători; cuantumul împrumuturilor poate fi, de regulă, de patru ori fondul social, de cotizaţii depus; restituirea împrumuturilor se face în cel mult 24 rate lunare consecutive, iar celor care reuşesc să restituie împrumutul într-un număr mai mic de rate faţă de cel menţionat în contract li se restituie partea corespunzătoare din dobânda achitată anticipat; la acordarea împrumuturilor nu se percep comisioane sau altfel de costuri; împrumuturile pot fi refinanţate, aceasta presupunând, de regulă, rambursarea împrumutului aflat în curs de restituire prin obţinerea altuia nou.

Totodată, CAR Pensionari Piatra-Neamţ a continuat şi continuă să acorde ajutoare nerambursabile acelor membri care, la un moment dat, se află în situaţii mai deosebite din punct de vedere financiar sau al stării de sănătate, sunt confruntaţi cu calamităţi naturale sau cu alte necazuri.

În cursul anului 2017, numărul membrilor care au beneficiat de ajutoare băneşti nerambursabile a ajuns la 516, cu 114 mai mulţi ca în anul 2016.

Ajutoare /recompense băneşti s-au acordat şi se acordă de către CARP Piatra-Neamţ membrilor săi şi cu prilejul sfintelor sărbători de Paşti, de Crăciun, de Anul Nou, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, precum şi la implinirea frumoaselor vârste de 80 de ani, de 90 de ani şi de 100 de ani de viaţă, dar şi la aniversarea a 50 de ani de căsnicie (Nunta de Aur).

De asemenea, în cursul anului 2017, un număr de 232 membri, care au fost în staţiuni balneo-climaterice, cu bilete de la Casa Judeţeană de Pensii, la întoarcere, au primit din partea CAR Pensionari Piatra Neamţ câte o compensaţie de 25 la sută din costul biletelor respective. De aceeaşi reducere au beneficiat în anul 2017 şi acei membri ai Casei care au participat la excursia organizată de CARP Piatra-Neamţ.

Activităţi deosebite au avut şi continuă să aibă loc la Cabinetul de medicină gene-rală Dr. Alice Constantinescu, din cadrul CAR Pensionari Piatra-Neamţ unde, în cursul anului 2017, un număr de 593 membri ai Casei au beneficiat, în mod gratuit, de servicii medicale, efectuate cu toată atenţia şi solicitudinea, constând în: consultaţii, controlul glicemiei, controlul tensiunii arteriale şi al greutăţii. Totodată, au beneficiat şi de tratamente injectabile, de pansamente, de electrocardiogramă şi de ecografii, iar numărul membrilor Casei care au fişe permanente la acest cabinet medical a crescut la 617, în anul 2017.

Salonul de frizerie al CAR Pensionari Piatra-Neamţ, care funcţionează în incinta sediului acesteia, continuă să ofere servicii de calitate şi la preţuri mai mici faţă de tari-fele practicate de unitaţile similar din municipiul Piatra-Neamţ, numărul clienţilor care solicită şi beneficiază de serviciile acestui salon de frizerie crescând de la 659 persoane, în anul 20l6, la 968 persoane în anul 2017.

Clubul Casei, dotat cu jocuri de şah, de table, de rummy, cu bibliotecă, cu televizor, continuă să fie locul unde se organizează şi se desfaşoară activităţi cultural-recreative şi de socializare pentru membrii asociaţiei, persoane vârstnice, unde pasionaţii sportului minţii, şahiştii petrec zilnic ore bune de relaxare, mai ales în perioadele mai reci ale anului, unde au loc concursuri de şah finalizate cu acordarea diplomelor şi premiilor în bani. Devenit, de la o vreme, şi Galerie de artă, Clubul Casei este locul unde au loc, spre bucuria iubitorilor de frumos, expoziţii de artă plastică ale unor valoroşi artişti plastici din municipiul Piatra-Neamţ şi din judeţ, unii dintre aceştia având şi calitatea de membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Urmaşii legali ai membrilor decedaţi, primesc din partea CAR Pensionari Piatra-Neamţ ajutoarele de deces cuvenite, care se calculează în funcţie de vechimea în ani, ca membri ai Casei, a persoanelor decedate şi de contribuţia lunară depusă de acestea cât timp s-au aflat în viaţă. Totodată, se restituie urmaşilor şi sumele care au fost depuse de membrii respectivi cu titlu de cotizaţii lunare. În afară de ajutoarele băneşti pe care le primesc de la CAR Pensionari Piatra-Neamţ, familiile membrilor decedaţi îşi pot asigura, operativ şi cu costuri reduse, articolele şi serviciile funerare necesare de la S.C. UKA Pompe Funebre Piatra-Neamţ, cu care CARP Piatra-Neamţ continuă bunele relaţii de colaborare.

Şi în anul 2018, care se află în desfăşurare, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Piatra-Neamţ va acţiona neabătut pentru buna funcţionare a modalităţilor de ajutorare şi întrajutorare aflate în derulare, pentru găsirea şi promovarea unor noi mijloace de sprijinire a membrilor Casei.

Conducerea CAR Pensionari Piatra-Neamţ

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here