Acasă Economic Cum va fi calculat venitul net anual global pe gospodărie

Cum va fi calculat venitul net anual global pe gospodărie

1488
1
DISTRIBUIȚI

Angajatorii nu vor mai reţine impozitul pe salariile angajaţilor, urmând ca acesta să fie plătit de către salariaţi, o dată pe an. Aceasta şi multe alte prevederi fac parte dintr-un proiect care ar modifica Codul fiscal, schimbând astfel re-gulile de impozitare şi introducând impozitul pe venitul global. În prezent, impozitul pe venit datorat de către salariaţi este reţinut şi achitat lunar de angajatori.

În acest fel, această obligaţie, a plăţii impozitul pe venit aferent salariilor, va fi transferată de la angajator către angajat, acesta urmând să achite impozitul pentru întreg anul o singură dată. Angajatorilor le va mai rămâne să achite contribuţiile sociale aferente retribuţiilor.

Practic, cetăţenii vor fi cei care vor prelua o parte din birocraţie, urmând a-şi calcula fiecare leuţ intrat în buzunar pentru ca nu cumva să achite un impozit prea mare. Mai mult, tot cetăţenii vor trebui să se informeze temeinic despre cum trebuie să facă toate operaţiunile determinate de plata impozitului şi, totodată, vor trebui să apeleze la consultanţi fiscali pentru ca declararea birului şi plata acestuia să fie în condiţiile legii. În plus, cetăţenii vor fi nevoiţi să treacă la economii serioase pe care, la finalul anului, să le vireze în contul statului drept impozit pe veniturile globale.

Pe de altă parte, dacă obligaţiile pe care proiectul le va impune în momentul în care se va concretiza într-un act normativ, nu vor putea fi onorate online, vor crea haos la ghişeele Fiscului, ori vor da de lucru în mod exagerat consultanţilor fiscali. Dacă vor reuşi sau nu contribuabilii să treacă prin acest hăţiş birocratic pentru a fi în legalitate, se va vedea numai în momentul în care prevederile proiectului vor deveni certitudine.

Noul impozit ar urma să fie redus de la 16 la sută, cât este în prezent, la 10 la sută şi, totodată, să fie transformat în impozit pe veniturile globale. Aşa cum prevede proiectul, angajaţii ar urma să achite anual 10 procente din veniturile obţinute, aici fiind adăugate şi alte venituri câştigate într-un an. Declararea veniturilor şi plata impozitului ar putea fi realizată în prima parte a anului 2019.

 

Deduceri la cinema, sala de fitness sau medicamente

 

Venitul net anual global va fi stabilit pe gospodărie şi va fi determinat prin suma veniturilor ori câştigurilor nete sau brute, după caz, obţinute de fiecare membru al gospodăriei. O gospodărie va avea dreptul la un venit neimpozabil calculat în funcţie de numărul de persoane care fac parte din acea gospodărie, precum şi la o serie de deduceri, printre care asigurarea pentru casă şi autovehicul, abonament la sala de fitness şi dans, bilete la cinema, cărţi, medicamente sau susţinerea unor entităţi nonprofit. Gospodăriile cu venituri mici în care se află copii minori vor primi sprijin financiar. O gospodărie formată dintr-o singură persoană va avea un plafon neimpozabil de 24.000 de lei pe an, sumă care nu va atrage impozitul pe venit. În cazul unei gospodării din două persoane, plafonul neimpozabil va fi de 36.000 de lei, iar cea alcătuită din trei persoane – 48.000 de lei. Dacă venitul anual va depăşi această sumă, atunci cetăţenii ar putea fi obligaţi să plătească pentru diferenţă impozitul de 10 la sută. Este vorba de impozitul pe venitul global ajustat care se va calcula ca diferenţă între venitul anual global şi plafonul neimpozabil.

 

Gospodăria, constituită cu aprobarea Fiscului

 

Ca o gospodărie să fie constituită, unul dintre membrii săi trebuie să depună o cerere la Fisc, iar în termen de 30 de zile, instituţia va emite o decizie de aprobare sau respingere privind implementarea gospodăriei, potrivit proiectului. Mai mult, cetăţenii vor trebui să notifice Fiscul pentru orice modificare survenită în componenţa gospodăriei, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia. La rândul său, Fiscul va emite în 60 de zile de la primirea notificării decizia de modificare a componenţei gospodăriei.

Noul proiect prevede că gospodăria este: „un grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic şi financiar şi locuiesc/nu locuiesc efectiv la acelaşi număr cadastral. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică, precum şi a bunurilor mobile şi imobile la care se referă aceste drepturi, care aparţin uneia sau mai multor persoane fizice“.

 

Medicii de familie şi cetăţenii cu handicap, scutiţi

 

Impozitul se va aplica veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României. Este vorba despre veniturile din activităţi independente, din salarii şi asimilate salariilor, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din pensii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare şi din alte surse.

Noul proiect oferă şi scutiri de la plata impozitului pe venit persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. Scutiţi de la plata acestui impozit vor fi şi salariaţii care creează programe pe calculator, cele care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, dar şi persoanele fizice, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic.

 

Consultantul fiscal va fi de nelipsit

 

Proiectul stipulează şi veniturile care nu vor fi impo-zabile. Este vorba de cele realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat, veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor din patrimoniul personal, sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces, sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu titlu de moştenire ori donaţie, materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor, precum şi cardurile de reduceri nenominale şi transmisibile distribuite gratuit acordate în cadrul unor programe promoţionale şi altele.

Dacă proiectul se va materializa într-un act normativ, fiecare dintre cetăţeni va trebui să apeleze la un consultant fiscal care, portivit proiectului, va fi de nelipsit.

„Pentru fiecare gospodărie din România, consultantul fiscal va completa declaraţia de venit global în numele membrilor gospodăriei, pe baza documentelor justificative furnizate de reprezentantul gospodăriei, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor gospodăriei faţă de autorităţile publice până la data de 25 mai a anului fiscal următor celui în care s-au realizat veniturile“, potrivit proiectului. (Natalia RÎŞTEI)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns la nae Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here