Acasă Social Jale în grădiniţele din judeţ

Jale în grădiniţele din judeţ

207
0
DISTRIBUIȚI

Comisarii pentru protecţia consumatorilor au descoperit, în verificările pe care le-au efectuat luna trecută, grave abateri de la le-gislaţia în domeniu în unele grădiniţe de stat şi particulare din judeţ.

Lenjerii de pat şi saltele foarte vechi şi foarte uzate, pardoseli improprii unor astfel de unităţi, produse alimentare fără elemente de caracterizare, grupuri sa-nitare insuficiente pentru numărul micuţilor, meniuri zilnice neavizate de către personalul medical al unităţilor, copii înghesuiţi în sălile de clase, lipsa contractelor de prestări servicii şi multe alte ilegalităţi au fost descoperite de autorităţi.

În controalele lor la 25 dintre grădiniţele din judeţ, comisarii au constatat, la unele dintre acestea, că nu aveau finalizat procesul de luare la cunoştinţă şi semnare a contractelor de prestări servicii. Întrebat de ce nu sunt semnate contractele, personalul din acele unităţi a motivat că încă nu se desfăşuraseră şedinţele cu părinţii. La disciplinele opţionale pentru care au optat părinţii, salariaţii grădiniţelor nu au putut prezenta niciun contract de prestări servicii încheiat între conducerea grădiniţelor, părinţi şi profesorii de specialitate pentru cursurile predate                contracost.

Mai mult, autorităţile au constatat că clauzele din contractele de prestări servicii nu informau părinţii corect, complet şi precis, iar, în cazul grădiniţelor particulare, lipseau sumele alocate pentru serviciile de învăţământ şi cele pentru hrana copiilor.

„Din analiza contractelor de prestări servicii încheiate şi/sau a celor în curs de finalizare a reieşit, la o grădiniţă, că documentele nu sunt specifice programului educaţional pentru preşcolari şi nu sunt înscrise în mod clar informaţii cu privire la serviciile de masă şi cazare. La alte două grădiniţe nu se respectă structura unui contract, în sensul că nu sunt capitole distincte privind drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele şi modalităţile de plată, şi nici nu sunt înscrise tarifele pentru hrana zilnică a copiilor. La o altă unitate, nu există nicio menţiune referitoare la obligaţiile instituţiei de învăţământ, de a asigura cadrul adecvat pentru activitatea de servire a mesei în incinta grădinitei cu respectarea tuturor prevederilor legale. În contract se stipulează: «Nerespectarea din culpă de către părinte a obligaţiei privind achitarea contravalorii pentru alocaţia de hrană zilnică a preşcolarului constituie contravenţie şi se sancţionează conform le-gislaţiei în vigoare»“, au precizat reprezentanţii Protecţiei Consumatorilor.

Copii înghesuiţi şi lenjerii şi saltele foarte uzate

Mai mult, comisarii au constatat că niciuna dintre grădiniţele verificate nu respecta numărul maxim admis de 20 de copii pe grupă, numărul micuţilor pe grupă oscilând între 22 şi 31. Totodată, nu era respectat nici numărul minim de grupuri sanitare co-respunzătoare numărului de copii înscrişi.

La o grădiniţă din judeţ, comisarii au descoperit că poarta de la intrarea din curtea unităţii era nefuncţională, pereţii erau deterioraţi în partea exterioară a clădirii, astfel că era în pericol siguranţa copiilor. În curtea grădiniţei nu era amenajat niciun spaţiu de joacă sau pentru alte activităţi recreative, în timp ce aparatele de joacă din curte nu erau complete, erau recondiţionate neco-respunzător, ceea ce putea afecta siguranţa copiilor dacă aceştia nu erau atent supravegheaţi. În interiorul unităţii, uşile din lemn aveau un grad de uzură ridicat. În verificările lor, autorităţile au mai constatat că vasele de wc nu erau amplasate la dimensiunile prevăzute de lege, respectiv de 45-55 cm, în realitate erau de 66 cm. În alte unităţi au fost găsite lenjerii şi saltele foarte vechi, recondiţionate, dar cu un grad de uzură avansat, în timp ce pavimentele în dormitoare şi pe holuri erau acoperite cu parchet foarte vechi, cu lamele distanţate, aşchiat, ce punea în pericol siguranţa copiilor.

Probleme au fost constatate şi în privinţa depo-zitării alimentelor, în sensul că graficele de înregistrare a temperaturilor pentru spaţiile frigorifice destinate păstrării materiilor prime nu erau completate. În spaţiile oficiilor nu existau rastele pentru vesela folosită, aceasta fiind depozitată în coşuri de plastic, iar în unele cazuri, din bucătării lipseau cântarele ori acestea nu erau verificate metrologic. La două grădiniţe din judeţ, perso-nalul care oferea copiilor mâncare nu folosea feţe de masă din material textil, acestea fiind descoperite în oficii nefolosite. În veri-ficările lor, comisarii au mai constatat că meniurile zilnice nu erau avizate de către personalul medical al unităţilor şi nici nu erau aprobate de conducătorii acestora.

În plus, autorităţile au descoperit produse alimentare precum caşcaval, carne tocată amestec şi carne de pasăre (31 de kilograme ce au fost oprite temporar de la consum), dar şi faptul că meniurile cu preparatele care urmau să fie servite în ziua curentă nu erau afişate zilnic, la loc vizibil.

(Natalia RÎŞTEI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here