Home Social Ajutorul de deces - mai mare cu 106 lei în 2013

Ajutorul de deces - mai mare cu 106 lei în 2013

Email Imprimare PDF

Ajutorul de deces, plătit în cazul decesului pensionarilor, va fi în acest an de 2.223 de lei şi se va achita, cel mai probabil, inclusiv pentru decesele survenite după ora 0.00 a zilei de 1 ianuarie şi data la care va intra în vigoare Legea bugetului asigurărilor sociale pe 2013. Creşterea acestui sprijin financiar este de 106 lei, ajutorul de deces achitat în 2012 fiind de 2.117 lei.

Pe de altă parte, potrivit legii, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces şi în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului (soţul; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi). În cazul acestora, cuantumul ajutorului de deces valabil pe anul 2013 va fi de 1.112 lei (faţă de 1.059 de lei în 2012).

Potrivit art.125 al Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se poate face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere fiind necesar depunerea următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces - Factură fiscală nominală pentru achiziţionare sicriu (original şi copie); declaraţie pe proprie răspundere  că a suportat cheltuielile de înmormântare şi că ajutorul de deces nu a fost solicitat şi de altă persoană, declaraţie ce trebuie să conţină sintagma "Declar că decedatul s-a aflat în întreţinerea mea şi nu avea nici un venit".

 

 

 

 

 

Nou ! Cititi zilnic

Nume:

Email:

Termeni si Conditii


Cine e online

Avem 128 vizitatori online
Banner
Banner
Banner
Banner